امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

خلاقیت و اسلام (1)
نویسنده: محمودشفیعی
آیات وروایات اسلامی
از دیدگاه اسلام ، خداوند مبدا ومصدر خلاقیت است و مصداق بديع السموات و الارض {او آفریننده (مبدع) آسمان‌ها و زمین است . (سوره بقره، آیه 117)}و همه کارهای باری تعالی، نوآورانه  وحتی فیوضات الهی بر بندگان نیز جدید وسابقه ی قبلی ندارد.
اسلام،هستی را نمایه ابتکار و ظهورنوآوری های بی بدیلی می داند که به دست خالق یکتا بوجود آمده و خلاقيت را از ويژگيهاي آدمي  دانسته  که  ريشه در خالقيت خدا دارد، زيرا از سويي از سوي خالق هستي و از سوي كسي كه مبدع آسمان و زمين است، استعداد نوآوري را دارد.
دعوت به تفکردر خلقت انسان، دعوت به تفکردرآفرینش آسمانها وزمین وهزاران مخلوق زیبا و منحصر به فرد آن ،مغبوض وجاهل خطاب نمودن افرادی که تفکر نمی کنند و....خلاصه ی از نگاه  اسلام به موضوع تفکر است.
کتاب آسمانی اسلام در بیش از 50 مورد از لفظ تفکر واژه های همسو ( اعتبار، تذكر، تدبّر، نظر، عقل و علم) درآیات خودبهره برده است و در آیات بسیاری بر لزوم بررسی و جستجو در محیط پیرامون و طبیعت به عنوان مظهر نوآوری‌ها تاکیدنموده و انسان‌ها را به تفکر در آن دعوت نموده است. سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم الحق (سوره فصلت، آیه53) 
  قرآن نواندیشی ونوآوری در اندیشه را یک امر ضروری ومسلم دانسته  و در داستانهاو اشارات تاریخی خودبه تقبیح تقلید ازباورهای باطل وکهنه پدران ،ولزوم  اصلاح روش  گذشته می پردازدکه نماینگر اهمیت نوگرایی فکری است.
در روایات اسلامی با اشاره به اهمیت  تفکر ،کفه  ترازوی تفکر در مقابل عبادت بسیار سنگیتر است ویک ساعت تفکر را معادل  یک سال عبادت می داند (بحار ج ۷۱ ص ۳۲۷۸).در برخی روایات دیگر به ضرورت نو گرایی و نگاه جدید به مسائل  روزمره اشاره دارد و می فرمایند: اگر دو روز كسي برابر باشد ملعون است، اگر فرداي كسي بهتر از امروزش باشد مقبول است.
 نتیجه اینکه اسلام با اهمیت دادن به تفکر، بسترهای نظری بروز خلاقیت ونوگرایی را که خروجی تفکر است ،بازگذاشته است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 موانع خلاقیت در تبلیغات دینی  

نویسنده محمود شفیعی
علی رغم اهمیت و  ضرورت خلاقیت وسرمایه گذاری عظیم ادیان ومذاهب مختلف بر ایجاد خلاقیت ونوآوری در محصولات وروشهای   تبلیغی خود، نگاهی به عرصه فرهنگی  وتبلیغی کشور نشان دهنده گرایش متولیان وفعالین این عرصه  به اجرای راهکارهای قبلی بجای ارائه ایده های نو وخلاقانه است.این مشکل به دلیل  موانع سازمانی و فرهنگی است که می توان به موانع سازمانی از جمله  : عدم آشنایی مدیران تبلیغی با ضرورت، روشهای خلق وفواید خلاقیت ،  فقدان راهکارهای اداری  جهت  دریافت، حمایت واجرای ایدهای نو در مصوبات سازمانی، تاکید مدیران  براجرای دقیق دستورات و عدم تمایل به ریسک پذیری ، وابستگی شدید به بودجه های دولتی  ونبود فضای رقابتی و... وموانع فرهنگی ،اجتماعی همچون نبود زیست بوم مناسب  جهت حمایت و ترویج وتوسعه خلاقیت ، ترجیح سنت ها به تغییر در برنامه ها،مدیریت سنتی بر مراکز مذهبی ،  عدم ارتباط مراکز دینی با مراکز نوآورو... اشاره نمود.
این موانع  همراه با ورود هزاران محصول و روش  نوآورانه غربی  به کشور، موجبات  به حاشیه رفتن فرهنگ دینی شده است  که رفع این موانع،نیازمند فرهنگ سازی و تقویت روحیه  ایده پردازی وخلاقیت در بین  لایه های مختلف فرهنگی جامعه ازمدیران  سازمانها تا فعالین فرهنگی و مبلغان دینی را می طلبد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گام پنجم

نویسنده محمود شفیعی 
ارزیابی ایده
پس از تولد ایده ها، نوبت به ارزیابی آنان  می رسد. دراین مرحله ، باید یک ارزیابی احساسی ، واقعی و روشمند  درباره زوایای مختلف ایده داشته باشیم و راههای مختلفی برای ارزیابی ایده ها وجود دارد  که  به یکی از آنان اشاره می کنیم.
ارزیابی احساسی :اگر در لحظه ی بوجود آمدن ایده ، احساس شور ونشاط  داشته باشید،اگر به ایده خود مثل یک فرزند متولد شده علاقمند بودید،اگر آینده ی جذاب و روشن برای ایده خود متصور می کنید ،همه نشانه ی یک احساس خوب  ویک ارزیابی حسی ومناسب است .
البته باید دقت نمود وقتی که حس به وجود آمد،باید خود را بجای مخاطب یا مشتری نهایی قرار بدهیم وببینیم آیا لذت شما را از دریافت چنین محصول یا خدمتی دارد یا خیر؟
ارزیابی ایده،کمک شایانی به پرورش ایده در مراحل بعدی می کند وهر چه طراز ارزیابی بهتر ودقیقتر و مبتنی بر پارامترهایی همچون ویژگی های مشتری،متناسب با بازار و...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گام چهارم:

نویسنده محمود شفیعی
 جرقه
این مرحله در واقع نتیجه چهار مرحله قبلی می باشد و ناخودآگاه ذهن خود را که پر از ایده های حول مساله کردیم وسعی در شباهت یابی یا ترکیب کردیم ،شروع به  زدن جرقه های خلاقانه می کند و ایده های ناب  را در ذهن    پدیدار  می کند که اصطلاحا لحظه ی آهان گفته می شود.
برای رسیدن به این مرحله، لازم است ذهن را از موضوع دور کنیم تا ناخودآگاه اجازه خودنمایی داشته باشد.
ایده پرداز در این مرحله باید هنر سپردن به ناخودآگاه  ذهن را در خود تقویت کند.این مساله با روشهایی مثل :رفتن به مکانهایی که مرتبط با مساله ما باشد، مکانهایی که ذهن فعالتر می شود مثل آزمایشگاهها،پژوهشگاها ،پیاده روی ،خواندن کتابهای جدید،  تفریح و یا صحبت با افرادبا تجربه میسر می شود.
توصیه می شود پس از عبادات وارتباط با خدای متعال که ذهن با دور شدن از مساله ، یک آرامش  قدرتمند درونی پیدا کرده و آمادگی بروز استعداد الهی (خلق وآفرینش )خود را دارد، گام چهارم برداشته شود.
ادامه دارد ...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نویسنده:محمودشفیعی

گام سوم :
هضم وترکیب ایده ها
سومین گام ، هضم اطلاعات و ایده هاست .در این مرحله ،مخزن ایده های ما (دفترچه،موبایل و..)  پر از اطلاعات است  وباید آنان را به ضمیر ناخودآگاه خود منتقل کنیم تا ذهن شروع به پیدا کردن استعارها وشباهت ها بین  آنان کند ودر واقع آنان را هضم کند.دراین سیر،ذهن هر ایده را به تناسب خودش دسته بندی می کند و به طور ناخودآگاه بین  آنان یک ترکیب ایجاد می کندکه جرقه های خلاقیت از این مرحله آغاز می شود.
اید پرداز دراین مرحله باید شباهت ها ی بین یک یا چند ایده را پیدا کند ودر صورتی که یک ایده جدید بوجود آمد،آن را  یادداشت و ایده جدید را مجددا با ایده های موجود ، مشابهت یابی کند.
در این مرحله امکان ترکیب یک یا چند ایده نیز صورت می گیرد و هر قسمت به ظاهر  غیر قابل ترکیب  ایده با ایده های دیگر ،مورد بررسی قرار می گیرد وهر جزیی از یک یا چند ایده که امکان ترکیب داشت بعنوان ایده نو ،ثبت شود. بالشت قرآنی نمونه یک ایده ترکیبی است که از ترکیب بالشت و پخش کننده صدا که به ظاهر بی ربط است، تولید شده است.

ادامه دارد ...

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مبلغ جوان می باشد.