سرمایه ی جوانان آزاداندیش

از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های انسان که همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر  قرارداده است، خلاقیت ونو آوی است.مساله ی که همیشه برای انسان دارای اهمیت بالایی بوده است وتاریخ آن با حضورانسان در کره خاکی، همزمان است و تا امروز که عصر بروز هزاران محصول هنری،صنعتی .وعلمی خلاقانه ادامه دارد.

اهمیت خلاقیت به قدری است که امروزه جوامع توسعه یافته به صورت سیستماتیک از ایده پردازی ، خلاقیت ونوآوری در عرصه های مختلف اقتصادی ،فرهنگی و..استفاده وحمایت می کنند وآموزش های ابتدایی تا آموزش های حرفه ی مدیران شرکت های بزرگ را دربرمی گیرد.

سرمایه گذاری چند دهه ای غرب در حوزه ذهن و تکینک های خلاقیت و عمومی سازی این مفاهیم ،در فرهنگ جهانی آثار جدی تری به همراه داشت و توانست فرهنگ پیشرو در عرصه بین الملل شودد و سیر حذف یاکم فروغ کردن ارزشهای فرهنگ های دیگر که دارای  تاریخ  کهن و عقاید عقلانی و انسانی تری  هستند راسرعت ببخشد.
به جرات می توان گفت :هسته ی مرکزی ناتوی فرهنگی غرب بر پایه ی تولید ایده های خلاقانه و نوآوری های جذاب است که بتواند ذهن مخاطب خود را درگیر کند وارزشهای ومحتوای القایی خود را منتقل کند.
راه حل چیست؟
اما برای در امان ماندن از بلایای فرهنگ غربی در جامعه ایرانی اسلامی  و تعمیق باورها وارزشهای اسلامی،باید به سرمایه گذاری در مقوله خلاقیت  فکر کنیم.
سرمایه گذاری در ترویج ،تبیین وفرهنگ سازی خلاقیت در حوزه فرهنگ اسلامی وایرانی و محوریت دادن به ایده های  نوآورانه فرهنگی که یک کلید راهگشاء جهت دفاع و حمله به فرهنگ مهاجم غربی می باشد واقتضای رسیدن به این هدف، در گروی اهمیت دادن به افکار و ایده های نو فرهنگی و اشخاص ایده پرداز بویژه جوانان مومن است.مساله ی که مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم  برآن تاکید ومی فرمایند:جوانان مومن،نواندیش وآزاد فکر وپاک دامن امروز ما ونسلهای بعد هم،سربازان انقلابند.(19-10-81)
بنابراین باید به سمت حمایت از ایده پردازان رفت و فرهنگ خلاقیت را در فرهنگ جامعه نهادینه سازی نمود واز اشخاص وجوانان متعهد حمایت تا سرمایه عظیمی از خلاقیت در فرهنگ بدست آورده شود و بتوان در مقابل ارزشهای مادی وغیر الهی غرب مقاومت وقدرت  پاسخگویی داشت واین رمز پیروزی در نبرد فرهنگی امروز دنیا می باشد.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مبلغ جوان می باشد.