خلاقیت ولزوم سرمایه گذاری

محمودشفیعی
خلاقیت ونوآوری،تاریخی به اندازه حضور انسان در زمین دارد وعامل مهم پیشرفت انسانی در قرن های مختلف بوده است وامروزه باظهور تکنولوژی هاوشیوه های نوین که قابل مقایسه با اعصار قبلی نیست،اهمیت سرمایه گذاری برآن مشهود شده است.
 فرهنگ نیز که از مهمترین  عوامل حیاتی جوامع است،از سیر رشد خلاقیت بی بهره نمانده است وتوانسته است همگام جوامع بشری،رشد نماید و در عرصه بین الملل نقش پیاده نظام ترویج ایدولوژی ها را ایفا نماید.
اما این مساله در دنیای اسلام وبویژه کشورایران متفاوت بوده است و فرهنگ  ومجموع راهکارهای ترویج ارزشهای اسلامی نتوانسته است ، هم پای فرهنگ غربی حرکت نماید وبا چالش های مهمی روبرو بوده است .ازعقب ماندگی علمی و استعمار چند ساله و همچنین
مسئولان بی اطلاع که به این چالش ها دامن زد.
یکی ازمهمترین  چالش هادرعرصه فرهنگ کشور ،عدم سرمایه گذاری در حوزه آموزش وپرورش خلاقیت ونوآوری در مراکز فرهنگی وتبلیغی کشور میباشد که باعث رشد سازمانهای تکرار محور و بدون نوآوری شده است.
این چالش اساسی به دلیل دولتی بودن بودجه های سازمانهای فرهنگی وتبلیغی، به یک آسیب جدی (عدم جذابیت محصولات فرهنگی )تبدیل شده و راه را برای ورود آثار خلاقانه والبته بی محتوای غربی باز گذاشته است که ضربات مهلکی به عرصه فرهنگ و تبلیغ دین وارد کرده است.
برای حل این مساله ،توجیه وسرمایه گذاری مالی،اداری وآموزشی بر طبقات بالای مدیریتی و تدوین برنامه ی جامع ترویج خلاقیت وراهبردهای کلان مدیریتی توصیه می شود تا سیر تولید ایده های خلاقانه در عرصه فرهنگ،به امری عادی تبدیل شود.
البته سرمایه گذاری نیز نباید مختص به بودجه ها وآیین نامه های دولتی باشد،بلکه باید با ایجاد فضاسازی و تبیین ضرورت ها ی خلاقیت در این عرصه،راه را برای تولید محصولات خلاقانه وبا رویکردی رقابتی و همچنین درآمد زا بودن در بین فعالان عرصه فرهنگی
باز کرد و مفهوم کارآفرینی فرهنگی مبتنی بر ایده های نوآورانه را توسعه داد.
البته این فرآیند سرمایه گذاری و فرهنگ سازی در بین مدیران بالا دستی و فعالین عرصه فرهنگ،قطعا زمانبر می باشد که با برنامه ریزی می توان آن را به حداقل رساند.


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مبلغ جوان می باشد.