امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

خودشناسی ،سکوی خلاقیت
نویسنده: محمودشفیعی
امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید:(( نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفة النفس؛ کسی که خود را بشناسد، به سعادت و رستگاری بزرگ نایل شده است ))1
برای ورود به سرزمین ناشناخته  خلاقیت ، اولین قدم  خود شناسی و اینکه بدانید چه کسی هستید وچه استعدادی دارید؟عاشق چه چیزی هستید وعلاقه دارید زندگی خود را فدای چه چیزی کنید؟و... تا به منبع جوشش آن و عوامل وپدیده هایی که به جوشش آن کمک می کند راهنمایی شوید.
این نقطه ی شروع بسیار حیاتی است.اینکه کشف کنید چه وکه هستید به شما جرئت وجسارت متفاوت بودن،زیباتر شدن  و جذابت تر بودن را می دهد. لذا لازم است برای خلق  اثر وآثار  بویژه در حوزه فرهنگ دینی، من عرف نفسه را به خوبی صرف کنیم تا بدانیم دقیقا نقطه ی علاقه وشور وحرارت ما کجاست؟در برپایی نمایشگاه؟استفاده از هنر درنمایش متون دینی؟ارتباط دهی بین صنعت مورد علاقه و تبلیغ دین یا....

دانستن اینکه به هر یک از ما مهارت و استعدادی عطا شده است که می تواند به منصه  بروزدر آید،به ما امکان ظهور خلاقیت در سطح بسیار بالایی را می دهدوتوانایی بالقوه ما  را رشد وارتقاء می دهد.
بنابراین بدست آوردن مهارت ها وویژگی های منحصر به فردِ شخص خلاق ومنظم نمودن علایق وآرزوها با خلاقیت وابتکار،یک عمل اولیه قبل ازخلاقیت و مساله ی است که در پروسه خلق ایده باید بدان توجه نمود وبرای اینکار باید فهرستی از علایق خود را بنویسم ودرباره هر کدام فکرکنیم! کدام روش یا تکنیک را رضایت بخش می دانیم؟ کدام راه حل را دوست داریم؟و...سپس  شروع به جداسازی کنیم تابه  نقطه ی مرکزی خود شناسی برسیم وپس از آن ،مراحل ایده پردازی را طی کنیم.
این نکته را نباید فراموش نمود که همه افراد موفق وخلاق ،تنها با قایق خودشناسی به دریای خلاقیت زدند و توانستند  آثار ماندگاری برای بشیریت خلق وبجا بگذارند .

1: غرر الحکم، حدیث 9965

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تفکرطراحی  
نویسنده: محمودشفیعی
همزمان با انقلاب صنعتی،دوره محاسبات علمی نیز آغاز شد.اختراعات جدید وشروع ارائه راهکارهایی برای مدیریت ذهن و ارائه شیوه های نوین حل مساله، همچون
TRIZ درشرق و تفکر خلاق در غرب و ادامه  این روند باعث به وجود آمدن مدل های به روزتر عملیات ذهنی جذاب ،محصول ومشتری محورتر، همچون  طراحی تفکر (Design thinking)  شد.
تفکر طراحی مجموعه فرآیند ایجاد ایده‌های جدید و نوآورانه برای حل یک مسئله است که در همه حوزه های زندگی می تواند نقش آفرینی کند.بهره گیری از این مدل در تولید محصولات فرهنگی بسیار ضروری است زیرا یک سیر کوتاه ایده تا محصول  را بر محورمشتری نهایی (End User)ترسیم  می کند که سبب تطبیق زیاد محصول دینی با نیازهای واقعی  مشتری نهایی می شود ومی تواند با بازارفرهنگی کشور همخوانی بیشتری داشته باشد.
اما تفکر طراحی دارای چند جزء است :
- بررسی نیازهای بالقوه مشتریان 
- تعریف مسئله 
- ایده‌پردازی 
- پروتوتایپ سازی (مدل‌سازی) 
- تست محصول نهایی
  طراح  در روند تفکر ابتداء به نیازهای بالقوه  مشتری (یا مخاطب)خود می پردازد سپس به  تعریف دقیق مسئله که زوایای مختلف  و سخت آن را نشان می دهد می پردازد.این دومرحله بسیار مهم است وباید مبتنی براطلاعات دقیق و روش های علمی و یا تجربی صورت گیرد.
ارائه ایده های بسیار زیاد بدون داوری  یا نقد وبا استفاده از روشهای همچون طوفان فکری (Brainstorming)،مرحله سوم تفکر طراحی است که بهتر است بصورت گروهی انجام شود وافراد بدون دغدغه و نگرانی به تولید انواع ایده وراه حل بپردازند.
 طراح در این  مرحله اقدام به مدلسازی ایده نهایی خود می کند ونمونه  محصول را آماده و برای تست نهایی به مشتری نهایی عرضه می کند.
 نیاز سنجی ،شناخت واثر گذاری بر مخاطب نهایی از ویژگی های مهم  تفکر طراحی است  که  راهکاری مناسب برای سنجش محصول دینی در مراکز تولید( محصولات دینی ) می باشد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کسب وکارهای فرهنگی مبتنی برایده خلاقانه
نویسنده: محمودشفیعی
کارآفرینی فرهنگی،کسب وکاری است که  بایک  ایده اولیه فرهنگی و مبتنی بر عقاید،اعتقادات شخصی وآرزوهای ایده پرداز  شروع می شود وسعی می کند علاوه بر ارائه ارزش پیشنهادی خود به مشتری ، یک اعتقاد،ارزش یا  نگاه دینی را به مخاطب خود انتقال دهد.
ایده های فرهنگی برای رسیدن به نقطه ی کسب در آمدباید توانایی  تحلیل ،ورود  و  رقابت در بازار را داشته باشند و با ادبیات  نوآوری و بازار آشنا  باشندو از هرگونه ورود احساسی وغیر کارشناسی خودداری کنند .
براین اساس برخی از ویژگی های یک ایده خوب و مناسب  کارآفرینی فرهنگی  به شرح زیر می باشد:
1.  ایده های فرهنگی، باید خلاقانه و جدید باشد و بتواند از ترکیب یا آفرینشی نو ، مفهوم وارزش پیشنهادی خود را به مشتری انتقال  دهد.
2.جذابیت داشته باشد.به تعبیری ایده ها علاوه بر خلاقیت باید یک جذابیت بصری، ذهنی و...برای مخاطب  به همراه داشته باشد.این نکته مهم است که خلاقیت ما باید به گونه ی باشد که  کششی  درونی در مخاطب  بواسطه جدیدبودن یا راهکاری مناسب یا زیبایی خاص برای خرید  آن بوجود آورد و علاوه بر حل مشکل خود،محصولی جذاب هم  خریده باشد.
3. کاربردی باشد:تجربه نشان داده مردم  از محصولاتی که کاربردخاصی در امورد خود دارند بیشتر استقبال می کنند. صندلی نماز،رکعت شمار،قلم قرآنی و..نمونه ی از محصولات کاربردی است که مورد استقبال قرار گرفت.لذا اصل کاربردی بودن باید مبنای ایده ها باشد.
4.قابل رشد باشد: ایده های بازار محور باید ظرفیت رشد از حیث تولید یا ارتقاء یا گسترش در فضاهای مختلف را داشته باشدتا در بازار دوام بیاورد.به تعبیر دیگر یکبار مصرف یا امکان عدم ارتقاء در آنان وجود نداشته باشد.
5.رقابت پذیر باشد: خروجی ایده ها باید قابلیت رقابت با نمونه های داخلی وخارجی را داشته باشدو دارای مزیت هایی باشد که در نمونه های دیگر یافت نمی شود یا ضعیفتر باشد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

زمینه های خلق ایده
نویسنده: محمودشفیعی
یکی از مهمترین ابزارهای که به رشد واثر گذاری تبلیغات دینی کمک می کند،آشنایی با محیط های ایده پردازی است.این مساله از چند جهت مهم می باشد: اولا نظام حاکم کشور،نظامی ارزشی واسلامی است و انتظار تبلیغات  قوی  وهدفمند دینی در  همه سطوح  اجتماعی و فرهنگی از آن می رود واولین قدم،شناخت محیط ها وزمینه هایی است که امکان مانور دارد.
ثانیا بیشتر مبلغین دینی، خود را محدود به مراکز مذهبی وسنتی می کنند واز مراکز عمومی و خصوصی دیگر غافل هستند.این اتفاق به دوری سیستم تبلیغی از اثر گذاری میدانی در جامعه و درنتیجه عقیم ماندن فعالیت های دیگرفرهنگی منجر می شود .
سوما  فرهنگ مهاجم غرب  شناخت حرفه ی از زمینه ها ومحیط هایی که امکان نشر اعتقاداتش در فضای کشور دارد وسعی می کندبا روشهای مختلف  به این  محیط ها وارد واثر بگذارد .لذا  لزوم شناخت محیط های مناسب خلق ایده های تبلیغی  دو چندان می شود
در این مقاله به چند محیط  مناسب ایده پردازی اشاره می شود :
محیط های ایده پردازی :(1)
محیط و فضای عمومی

محیط و فضای عمومی با تنوع قالبها و روشها، زمینة بسیار شایسته‌ای برای ایده‌پردازی و اجرای طرح‌های نو و مبتکرانه است. از جمله: سیما و منظر شهری – تابلوهای محیطی – تابلو پلها – اِلمانهای شهری – نمادها و نشانه‌ها – معابر و میادین – پارکها و فضای مکث شهری – ایستگاه‌های مترو و اتوبوس - تزیینات داخلی ساختمان‌ها –کریدور و راهروها.

سنتها و آیینها

از جمله: آداب و رسوم – جشنها و جشنوارهها – مناسبتهای ملّی، مذهبی و انقلابی – گردهمایی‌ها – رویدادها –بازیهای بومی و محلی - اجتماعات انسانی – مسابقات میدانی – مراسمات موضوعی.

ادبیات و فرهنگ عامیانه

از جمله: شعر – داستان – لالایی –ضرب‌المثل – لطیفه – محاورات عمومی

صنایع و محصولات

از جمله: محصولات دیداری – شنیداری- نمایشی- اسباب‌بازی – هنری – تشریفات – هدایا و سوغات – کمک‌آموزشی فراغتی – ارتباطی - کاربردی- صنایع دستی و مستظرفه – تزیینات.

رسانه‌های اجتماع‌مدار

از جمله: مترو – اتوبوس بینشهری – اتوبوس شهری – تاکسی - سرویس مدارس – سرویس دانشگاه – سرویس ادارات – ورزشگاهها – پارکها و... .

رسانه ملی )رادیو – تلویزیون(

از جمله: فیلم و سریال – برنامه‌های گفت‌وگومحور – گزارش - مستند - بازی و مسابقات - اخبار و قبل و بعد از آن – پیامهای بازرگانی – آیتمهای میانبرنامه - آرم استیشن برنامه‌ها – برنامه‌های زنده - نظرسنجی و...

1 . (برگرفته از دفترچه راهنمای ایده پردازی ) نوشته :دکتر محمد قطبی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

خلاقیت واسلام (2)
نویسنده: محمودشفیعی
دانشمندان نوآور
تاکیدات قرآن کریم وائمه اطهار(ع) بر تفکر و نوگرایی در زندگی ، تاثیرات عمیقی بر رشد وتوسعه خلاقیت در تمدن اسلامی و بر زندگی ، آثار و حیات علمی دانشمندان مسلمان  گذاشت وبسترهای فکری وفرهنگی تولید محصولات نوآورانه در حوزههای  معماری، ادبیات،پزشکی و... را مهیا نمود.
در ادبیات، بروز اشعار پرمغز و استعاره های زیبا با رویکرد ترویج ارزشهای  دینی، جلوه خاصی به شعر داد.خلاقیت استعاره های حافظ شیرازی درمفهوم سازی عشق ، نمونه ی جذاب ازاین نوع خلاقیت هاست.
طراحی زیبا ومنحصر به فرد با استفاده از المان های اسلامی ، بهره گیری کاربردی وخلاقانه نور به عنوان  تجلی هستی ، طراحی گرمابه  نوآورانه با یک شمع  و... توسط دانشمندی همچون شیخ بهایی(ره) نمونه ی دیگری از بروز خلاقیت در تمدن اسلامی است.
بهره گیری از روشهای مبتکرانه در کشف علوم، بخشی دیگر از بهره برداری مسلمین است. راه اندازی رصد خانه مراغه به سبکی خلاقانه توسط خواجه نصر الدین طوسی برای سیر در کهکشان و کشف شکست و بازتابش نور توسط اولین دانشمند فیزیک نور، ابن هیثم  وصدها اثر ومحصول دیگر ، حاصل تمسک به تفکر و تعقل  وبهره برداری ازاین  موهبت الهی است .
تاریخ نیز به اوج گیری تمدن اسلامی در زمانی که غرب در توحش وجهل  به سر می برد،اذعان می کند و خاستگاه بسیاری از علوم وفنون جدید را کتب دانشمندان مسلمان می داند.این مساله به خوبی اثر تاکیدات اسلام بربهره گیری از نیروی تعقل وتفکر که پایه ی خلاقیت است را نشان می دهدو همچنین  لزوم بستر سازی ظهور اندیشه های نو و خلاق را درلایه های مختلف علمی و فرهنگی جامعه اسلامی  را دوچندان می کند تا شاهد ظهور عالمانی نوآور و خلاق باشیم.ضمن آنکه زمینه های رسیدن به آرمان شهر اسلامی که بهشت دنیایی مبتنی بر عقل گرایی ودین داری است را مهیا می کند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مبلغ جوان می باشد.